Ưu đãi đầu tư khi thuê Nhà xưởng tại Cụm Công Nghiệp Việt Tiến Đông Á

Ưu đãi đầu tư khi thuê Nhà xưởng tại Cụm Công Nghiệp Việt Tiến Đông Á

26/03/2016

(Quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi...

Huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và tổ chức thực tập phương án PCCC năm 2012

Huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và tổ chức thực tập phương án PCCC năm 2012

30/06/2012

Thực hiện theo Điều 31 của Luật PCCC năm 2001.Nghị định số : 35/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của chính phủ và Thông Tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An.

Công ty CP Việt Tiến Đông Á được tuyên dương chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016

Công ty CP Việt Tiến Đông Á được tuyên dương chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016

30/06/2016

Để ghi nhận thành quả và kịp thời động viên các doanh nghiệp đã góp phần tích cực vào ngân sách tỉnh nhà, ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Đồng Nai...

Tăng giá điện thêm 7,5% kể từ ngày 16/3/2015

Tăng giá điện thêm 7,5% kể từ ngày 16/3/2015

30/06/2015

Chính phủ đồng ý điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh và thời điểm điều chỉnh giá bán điện từ ngày 16/3/2015...

Thông cáo báo chí về điều chỉnh giá bán điện theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012

Thông cáo báo chí về điều chỉnh giá bán điện theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012

24/12/2012

Ngày 20/12/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 22/12/2012, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh ...